ADR, czyli europejska ustawa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. Celem powstania tej umowy była próba ograniczenia możliwości wystąpienia wypadków na drodze spowodowanych przewozem towarów niebezpiecznych do jak najmniejszego minimum. Transport towarów niebezpiecznych zdecydowanie nie należy do procesów łatwych. Na głowie kierowcy spoczywa ogromna odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale również za innych użytkowników ruchu. Przewożąc, jak sama nazwa wskazuje, materiały niebezpieczne dla naszego życia i zdrowia pracownik musi w stu procentach poważnie traktować powierzone mu zadanie. Oprócz tego, posiadać on musi kwalifikacje oraz wiedzę odnośnie wytyczonych zachowań i zasad w obrębie przewozu towarów niebezpiecznych – przede wszystkim jednak musi być w jak najwyższym stopniu przeszkolony, jeśli chodzi o postępowanie w sytuacjach kryzysowych i awaryjnych.

Materiały niebezpieczne to materiały, których przewóz zabroniony jest w transporcie normalnym lub ograniczony poprzez określone przepisy, należą do nich między innymi towary zagrażające środowisku naturalnemu, życiu lub zdrowiu ludzkiemu czy katastrofie ekologicznej. ONZ utworzyło katalog, w którym wypisano wszelkie towary niebezpieczne (TN) i podzielono na kategorie według stopnia potencjalnego zagrożenia. Posegregowanie TN wobec klas zagrożenia ułatwiło praktyczne zastosowanie umowy ADR na drogach. Przez łatwe i nieskomplikowane określenie stopnia zagrożenia danej kategorii jej transport mógł być szybko do niej dostosowany, to jest: odpowiednie wyposażenie pojazdów oraz kierowców czy przeszkolenie pracowników w sposobie obchodzenia się z towarem czy ewentualnym jego wyciekiem. Obowiązkowym zadaniem przy transporcie towarów niebezpiecznych jest wyposażenie całej załogi w sprzęt oraz odzież chroniącą nas przed TN, kolejnym niezbędnym elementem jest doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu TN.  Osoba ta odpowiedzialna jest za szkolenie pracowników, ostrzeganie ich o potencjalnych zagrożeniach wynikających z aktualnie przewożonego TN oraz orientowanie się w najnowszych przepisach ADR.

Wszystko o ADR, czyli transport towarów niebezpiecznych

Nawigacja wpisu


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

jeden + 16 =